درباره ما

دفترحقوقی سعید جابری وکیل دادگستری آلمان، واقع شده درقلب شهر هامبورگ ، مشاور و همراه همه اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از اتحادیه اروپا از کشورهای آسیای شرقی، خاورمیانه، آمریکای جنوبی، جهت اخذ انواع ویزا و اقامت اعم از سرمایه گذاری، کاری، تحصیلی وبطور ویژه مهاجرت از طریق ثبت شرکت و راه اندازی کسب و کار،سرمایه گذاری و خرید ملک می باشد.

ما یک تیم چند زبانه و یک تیم بین المللی هستیم. برای سئوال یا هماهنگی برای مشاوره اولیه ، با ما تماس بگیرید یا از طریق فرم تماس به ما ایمیل ارسال کنید.

تیم

Saeed Jaberi

Attorney at Law Germany

Born at 1972 in Tehran
Law studies in Bonn and Hamburg, legal clerkship in Schleswig-Holstein

Completion of professional courses
Labor Law, Tax Law, Commercial and Corporate Law, Traffic Law

Partner of the Partnership:
Baron · Heise · Jaberi | Lawyers in partnership (2008-2011)

Memberships:
Insurance Law Working Group, German Bar Association DAV, Hamburg Bar Association eV, German Bar Association DAV, Traffic Law Working Group, Migration Law Working Group

Areas of interest:
Permit Residence by Investment in Germany, Blue Card EU; Global Residence and Citizenship Adviser, Labor Law, Contract Law, Insurance Law

Correspondence languages:
German, Persian and English

Leila Ebrahimi

Global Immigration Adviser (Freelancer)

Academic background:

Master in European and International Law: Saarland University, Germany
Master in Private Law: Tehran University, Iran
Bachelor in Law, Tehran, Iran

Professional background:
Lawyer and Legal Advisor in Iranian Law since 2006.
Global Immigration Adviser in Investment and Immigration Law in Jaberi Law firm since 2017.

Speaking Languages:
Persian, English, German

Agnieszka Gałęziowska

Legal Assistant

Academic background:
Master in Law: Jagiellonian University in Krakow, Poland

Professional background:
Junior Lawyer in Polish Law Firm, European and National Consumer Protection Law
Legal Assistant in Polish Law Firm, Civil Law, Family and Guardianship Law

Speaking Languages:
Polish, English, German

Farhad Shahryarifar

Global Immigration Adviser

Academic background:
Born in 1965, Bachelor of Law, Beheshti University of Tehran 1990-1994

Professional background:
Lawyer and Legal Advisor in Iranian Law with 25 years of experience

Speaking Languages:
Persian & English

Madhav Sharma

Marketing Manager

Born on 7 August 1995

Academic background:
Graduation in 2013 to 2016 from Kurukshetra University, Haryana, India
Pursuing Post Graduation (law)

Speaking Languages:
Hindi, English

Maneli Joudaki

Business Development & Marketing Communications

Academic background:
Bachelor in International Business Management, International Marketing and Microeconomics, London, UK

Professional background:
Business Development & Marketing Communications

Speaking Languages:
English, Persian, German (beginner)